About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts of the system and expound.

Contact Info

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope United States

+0989 7876 9865 9

info@example.com

Deri Hastalıklarında Interlökin-1 Reseptör Antagonisti (IL-Ira)

Sitokinler

Herhangi bir bağışıklık uyarısına yanıt olarak çeşitli hücreler (B ve T lenfositleri, makrofajlar, endotel hücreleri, fibroblastlar, mast hücreleri, dalak, timus ve kemik iliğinin stromal hücreleri) tarafından üretilen immünoglobulin olmayan proteinler ve glikoproteinlerdir.

DERMATOLOJİDE SİTOKİNLER

Sitokin, belirli resöptörlere bağlanarak hücrenin davranışlarını değiştiren proteinlerdir.

Sitokinlerin sınıflandırılması (reseptörlere göre)

• Sınıf I sitokinler
• Sınıf II sitokinler
• TNF reseptör ailesi
• IL-17 reseptör ailesi
• TGFβ reseptör ailesi
• Kemokin reseptör ailesi
• PDGF ailesi
• IL-1 reseptör ailesi  

Interlökin -1 reseptör ailesi

Interlökin -1 reseptör ailesi (IL-1, IL-18, IL-33, IL-36)

IL-1, proinflamatuar, primer sitokindir.

Deride konak savunma faaliyetlerini sağlamak için, doğal ve edinilmiş bağışıklık sistemlerini sinerjistik olarak birbirine bağlar.

IL-1α ve IL-1β olmak üzere iki formu vardır.

IL-1α son derece aktiftir ve vücudun dış çevre ile temasını sağlayan deride epitel hücrelerinde bulunurlar. Örneğin cildimiz yaralandığında, keratinositler IL-1α’yı serbest bırakır ve inflamasyonu başlatır.

IL-1β ise, Langerhans hücreleri, monositler ve makrofajlar gibi dış ortamla doğrudan temas halinde olmayan hücreler tarafından üretilir.

IL-1 reseptörü antagonisti (IL-1RA)
Interlökin -1 Reseptör Ailesi İle İlişkili Cilt Hastalıkları

IL – 1

IL – 18

IL – 36

IL – 33

Kronik inflamatuar cilt hastalıklarını hedef alan mevcut interlökin (IL)-1 ailesi antagonistleri

Sitokin inhibisyon mekanizmaları

Sitokinin Kendisini Hedef Alan İnhibitör Ajanlar
Infliximab,
Adalimumab,
Golimumab,
Certolizumab,
Kanakinumab,
Sekukinumab.

Sitokinin Bağlandığı Reseptörü Hedef Alan Ajanlar Tocilizumab.

Sitokinin Bağlandığı Reseptörle Aynı Yapıda Bir Reseptör Füzyon Proteini Olan Ajanlar Etanercept, Rilanocept.

Sitokin Doğal İnhibitörleri Olan Ajanlar Anakinra

Rekombinant insan IL-1 reseptör antagonisti olan Anakinra (Kineret), IL-1’in inflamatuar etkilerini bloke eden biyolojik bir ajan olarak kabul edilir. Dermatolojik hastalıklarda Anakinra kullanımları ile ilgili literatürler değerlendirilmiştir.

Anakinra’nın şu anda klinik olarak
• Sedef hastalığı,
• Atopik dermatit,
• Fotoyaşlanma,
• Melanom,
• Schnitzler sendromu,
• Piyoderma gangraenozum,
• PAPA sendromu,
• Hidradenitis suppurativa,
• Lameller iktiyoz,
• Sweet sendromu,
• Pannikülit gibi çeşitli cilt durumlarının tedavisinde kullanıldığı görülmüştür

Otolog Sitokinden Zengin Serum (ACRS)

Hastanın kanından,
Otolog Sitokinden Zengin Serum (ACRS) elde etmek için,
▪ Özel olarak geliştirilmiş,
▪ Basit kullanıma sahip
▪ Hazır kit bulunmakta.
ACRS eldesindeki hedef,
✓ İnflamasyon kaskadına kesin olarak müdahale eden,
✓ Aynı zamanda rejenerasyonu tetikleyen,
✓ Sitokinlerin (interlökinler ve büyüme faktörleri)
✓ Yüksek konsantrasyonda
✓ Otolog olarak eldesidir.

Son derece basit uygulama, etkili çözüm

Kanül veya kelebek yardımı ile hastadan 10 ml. venöz kan alınır.

Yeni bir kanül kullanılarak hastadan edinilen hastadan alınılan venöz kan Sanakin kitine aktarılır.
Sanakin (registered eklenecek) kitleri özel bir inkübatör içerisinde 37(buraya yanda bulunan yuvarlak ve C konulacak )’de 3 saatlik bir süre ile bekletilir.
İnkübasyon süresi sonunda, kitler 5 dakika boyunca 4000 rpm’de santrifüj edilir. Ardından dikkatli bir şekilde santrifüjden çıkarılır.
5 ml’lik Luer-Lock enjektör kullanılarak, serum kanın şekilli elemanlarından ayrılır.
Otolog serum elde edilir ve taze olarak enjekte edilir. İstenirse sonraki kullanımlar için -18(derece işareti kullanılacak)’de buzdolabında saklanır.

Otolog Sitokin Zengin Serum

PRP enjeksiyonlarından farklı olarak 3 saatlik inkübasyon sürecinde beyaz kan hücreleri anti-inflamatuar sitokinler ve büyüme faktörleri üretir. Herhangi bir PRP kitinden yaklaşık 4-6 kat daha fazla otolog büyüme faktörü elde edilmektedir.

Sanakin prosedüründen elde edilen serum sadece kişinin kendi büyüme faktörleri ve sitokinlerinden oluşur ve herhangi bir hücresel komponent içermez. %100 aselüler serumdur.
Büyüme Faktörü Konsantrasyonu
Farklı İnkübasyon Süreleriyle Sitokin IL-1 Alpha & Beta Tespiti
Grafikte, proinflamatuar IL-1a’nın herhangi bir inkübasyon süresi(1 ve 3 saat) boyunca artmadığı görülebilir.
IL-1B, inflamasyon mediatörlerine ait oldukça etkili bir sitokindir. IL-1B, ınterlökin-1a gibi davranır. IL-1B, interlökin-6’nın salınımını tetikler. Bu grafik ayrıca proinflamatuar IL-1B’nin her iki inkübasyon döneminde de artmadığını göstermektedir.
Anti İnflamatuar Sitokin Miktarı

ACRS
Otolog Sitokin Zengin Serum
Sanakin®
• Sanakin, fibrinojen ve hücre
içermeyen bir serumdur.
• Sanakin eldesi için
antikoagülan kullanılmaz,
%100 otologdur.
• IL-1 reseptörünü bloke ederek
inflamatuar kaskadı durdurulur.

PRP
Platelet-Rich Plasma
• PRP, bir PRP tüpünden tüm
trombositlerin %80-90’ını
toplamaktır.
• PRP, ürünün kendisinin otolog
olmadığı anlamına gelen sitrat
kullanır.
• Büyüme faktörleri inflamatuar
kaskadına müdahale etmez.

Otolog Sitokin Zengin Serum

SANAKİN® İLE NELER YAPILABİLİR ?

 • Cildin yenilenmesi ve beslenmesi
 • Fibroblast metabolizmasının uyarılması
 • İnce kırışıklıkların azaltılması
 • Cilt elastikiyetini, sıkılığını ve yoğunluğunu arttırmak
 • Rengin iyileştirilmesi, renk bozulmasının azaltılması
 • Hidrasyonun iyileştirilmesi
 • Epidermisin kalınlığını arttırmak
 • Otolog iplerle İğne Şekillendirme sonrası hızlı iyileşme ve mükemmel sonuçlar
 • Fotoyaşlanmaya karşı koruma
 • İnflamasyonun azaltılması
 • Yara izlerinin, dermatozların, örneğin sedef hastalığı, atopik dermatit, aknenin azaltılması

SANAKİN® İLE NELER YAPILABİLİR ?

DERMOTOLOJİ ALANINDA TEDAVİ EDİLEBİLİR HASTALIKLAR NELERDİR ?

Acne vulgaris : Sivilce ya da yaygın isimlendirilmesi ile ergenlik sivilcesi yağ üreten bezlerin uzun süren ve tekrarlayan iltihabi bir hastalığıdır. Deride siyah noktalar, kızarık sivilceler, bazen derin kist ve nodüller, tedavi edilmediğinde de izlerle kendini gösterir. Çoğunlukla ergenlik çağında başlar.

Psoriasis vulgaris : Psoriasis olarak da bilinen sedef hastalığı, tedavisi olmayan uzun süreli (kronik) bir hastalıktır. Bu hastalık, bir döngü şeklinde birkaç hafta veya bir ay boyunca nükseder, sonra bir süreliğine azalır veya remisyona girer. Sedef hastalığında belirtileri azaltmaya ve yönetmeye yönelik bazı tedavi yöntemleri mevcuttur. Sedef hastası bireylerin daha kaliteli bir hayat sürmelerine yardımcı olmak için yeni alışkanlıklar edinmeleri ve bu durumla başa çıkmak için bazı yöntemler geliştirmeleri gerekir.

 

Pyoderma gangrenosum: Pyoderma gangrenozum (PG), ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi enflamatuvar barsak hastalıklarına, lenfoproliferatif hastalıklara, romatolojik hastalıklara eşlik edebilen reaktif nötrofilik bir dermatozdur. Genellikle ağrılı, morumsu sınırı olan ülseratif lezyonlarla karakterizedir.

 

Hidradenitis suppurativa: Halk arasında “köpek memesi hastalığı” olarak bilinen hidraadenitis suppurativa, iltihabi bir hastalıktır. Köpek memesi hastalığı, her iki koltukaltı, meme altı, kasıklar, kalça, makat çevresi ve genital organlar etrafında özellikle yağ ve ter bezlerinin yoğun olduğu alanlarda gözlenir.

 

DIRA : IL-1 Reseptör Antagonisti eksikliği 

 

Behçet Disease : Behçet sendromu olarak da adlandırılan Behçet hastalığı, vücudun farklı yerlerindeki kan damarlarının iltihabına neden olan ve nadir görülen kronik bir hastalıktır. Behçet hastalığı vücudun otoimmun yani bağışıklık sistemindeki bir bozukluk nedeniyle enfeksiyon belirtileri göstermesi şeklinde gelişir.

 

Adult onset still disease: Still hastalığı günlük ateş atakları, eklem şişliği ve kısa zamanda silinip giden döküntülerle karakterize inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın nedeni bilinmemektedir. Ateş atakları en az bir hafta yada daha uzun sürelidir. Eklemlerde ağrı yada şişlik en az 2 hafta süre ile bulunmalıdır.

 

Generalized pustular psoriasis : Psoriasis in en  az görülen ve en şiddetli formudur.IL-36Ra proteini sentezleyen IL-36RN genindeki mutasyon ile ilişkilidir.Psoriasis Vulgarisli kişilerde bu mutasyon nadiren görülür.IL-36RN genindeki mutasyonlar tek başına GPP için en yaygın genetik risk faktörü olarak görülmektedir . Ayrıca ; CARD-14 geninin ürünü olan CARD-14 proteini inflamasyon sinyalini açar , CARD-14 geni mutasyonları hem GPP hem Psoriasis Vulgaris e sahip bireylerde daha sık bulunur.Ancak bu gendeki değişiklikler tek başına GPP’li bireylerde de bulunmuştur .

 

Palmoplantar Pustular Psoriasis (Localized Pustular Psoriasis) : Pustular Psoriasis in yaygın olmayan formudur.Avuç İçi , el , ayak tabanlarını etkiler , kırmızı kepeklenmeler şeklinde görülür .Kadınlarda daha sık görünmesi, mevsimsel değişiklik göstermemsi ve histopatolojik  özellikleri bakımından psoriasis’ten farklıdır.

 

Dıtra : IL -36 reseptör antagonisti eksikliği .

SANAKİN® TEKNOLOJİSİNDEKİ HEDEF NEDİR ?

Sanakin®️ Teknolojisi, hastanın kanından Otolog Sitokinden Zengin Serum (ACRS, Autologous Cytokine Rich Serum) elde etmek için özel olarak geliştirilmiştir. Bu teknolojideki hedef: 1. İnflamasyon kaskadına kesin olarak müdahale eden, düzenleyen sitokinlerin (interlökinler) PRP yöntemlerinden 5 kat daha fazla konsantrasyonda elde edilmesi,2. Rejenerasyonu tetikleyen büyüme faktörlerinin, her hangi bir PRP yöntemiyle karşılaştırıldığında en az 4-6 kat daha yüksek yoğunlukta sağlanması,3. Hasta venöz kanından, % 100 aselüler ve % 100 Otolog olarak, antikoagülan kullanımına gerek kalmadan,4. Tedavi amaçlı kullanım için bilinen en yüksek miktarda büyüme faktörü ve İnterlökin-1 Reseptör antagonisti (IL-1Ra) eldesidir.5. PRP formülasyonları tüm trombosit büyüme faktörlerini yüksek konsantrasyonlarda içerirken, ACRS, spesifik büyüme faktörlerinin yüksek konsantrasyonda eldesi ve anti-inflamatuar sitokinlerin enjeksiyonuna olanak sağlanması için geliştirilmiştir